Yleistä alueellisen saavutettavuuden valmennuksista

Alueellisen saavutettavuuden kehittäminen edistyy eri tahtia eri matkailualueilla. Tämän vuoksi myös valmennuksien ja konsultoinnin tarpeet vaihtelevat, ja sopivat kokonaisuudet määritellään yhdessä tilaajan kanssa.

Valmennusta tilattaessa ja suunniteltaessa, tilaajan kanssa käydään keskusteluita ja kartoitetaan missä vaiheessa kyseinen alue on. Näiden pohjalta seuraavassa esitettäviä esimerkki valmennuksia muokataan aina kullekin alueelle sopivaksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi.

Ready: Alueellinen saavutettavuus

Alueellisen saavutettavuuden kehittämisellä on vaikutuksia alueen elinvoimaan. Saavutettavuuden kehittämisestä tehdään niin matkailun kuin paikallisen elinkeinon näkökulmasta. Tässä valmennuksessa keskitytään saavutettavuuden kehittämiseen matkailun lähtökohdista. Valmennuksessa käydään läpi muun muassa seuraavia asioita:

   • Alueellisen saavutettavuuden merkitys
   • Erilaiset liikennejärjestelmät ja –virrat yleisesti eri liikennemuodoissa
   • Matkanjärjestäjien ja matkailuyritysten rooli saavutettavuuden kehittämisessä
   • Muiden toimijoiden tunnistaminen
   • Alueellisen saavutettavuuden kehittäminen & Visit Finlandin seitsemän askelta suoriin lentoihin
   • Erilaiset tukimuodot yhteyksien kehittämisessä

 

 • Kesto: ½ päivää – 1päivä
 • Toteutustapa: Valmennus + keskustelu
 • Kohdeyleisö: Paikalliset matkailuyrittäjät, päätöksentekijät ja rahoittajat
 • Taso: Ready

Steady: Kohti suoraa yhteyttä

Saavutettavuuden kehittäminen matkailun näkökulmasta alueella lähtee siitä, että omat vahvuudet, matkailutuotteet ja –yritykset kansainvälisessä matkailussa on tunnistettu. Näiden asioiden kautta valmennuksessa lähdetään kartoittamaan liikenneyhtiöitä ja matkanjärjestäjiä alueen avainmarkkinoilta ja rakentamaan ns. business casea tulevia neuvotteluita varten. Tässä valmennuksessa käydään työpajatyöskentelyn avulla läpi muun muassa seuraavia asioita:

   • Alueen kansainvälisten matkailutuotteiden ja -yritysten tunnistaminen
   • Kohteen avainmarkkinoiden listaaminen
   • Potentiaalisten matkanjärjestäjien ja liikenneyhtiöiden kartoittaminen
   • Business Casen rakentaminen kerättyjen tietojen pohjalta
   • Toimenpidesuunnitelma palveluiden kehittämisestä ja verkostoitumisesta
 • Kesto: 1-2 päivää 
 • Toteutustapa: Valmennus + työpaja
 • Kohdeyleisö: DMO:t, paikalliset matkailuyrittäjät (erityisesti kv-toiminnassa mukana olevat) ja alueelliset matkailunkehitystoimijat
 • Taso: Steady

Go: Yhteyksien kasvattaminen

Tämä valmennus-paketti räätälöidään aina tapauskohtaisesti riippuen siitä missä vaiheessa kyseinen matkailualue on. Alueelle on mahdollisesti tullut esimerkiksi jo muutamia suoria lentoja tai alueen satamissa on pysähtynyt risteilyaluksia. Jatkon kannalta mietitään, miten toimintaa voidaan kasvattaa ja miten se voidaan tehdä kestävä kehitys huomioon ottaen. Valmennus tapahtuu projektityön omaisesti ja siinä käydään läpi muun muassa seuraavia asioita:

   • Toimenpidesuunnitelman seuranta ja jatkokehitys
   • Rahoitusmallien luominen ja sopiminen alueen toimintamallien mukaisesti
   • Verkostojen kehittäminen erilaisten tapahtumien ja tapaamisten avulla
   • Liikenteen kasvun suunnittelu ja ennustaminen, sekä vaikutukset alueen palvelutarjonnan saatavuuteen
   • Neuvotteluiden käyminen potentiaalisten toimijoiden kanssa

 

 • Kesto: kartoitetaan tarpeen mukaan
 • Toteutustapa: projektityö tilaajan tarpeen mukaisesti
 • Kohdeyleisö: tilaajan määrittämä yhteistyöryhmä
 • Taso: Go