Palvelut

Tervetuloa tutustumaan Port Experiencen tarjoamiin palveluihin!

Lentoasemien ja satamien asiakaskokemuksen ja -prosessien kehittäminen ja palvelumuotoilu

Asiakaskokemuksen ja prosessien kehittäminen on avain menestykseen. Asiakkaat odottavat nykyään enemmän kuin vain perinteistä palvelua. He haluavat henkilökohtaista, räätälöityä ja mieleenpainuvaa kokemusta jokaisessa vaiheessa matkaansa.

Asiakaskokemuksen kehittämisessä keskitytään ymmärtämään matkailijoiden tarpeita ja odotuksia syvällisesti. Hyödynnämme asiakaslähtöisiä lähestymistapoja, kuten asiakaspersoonien luomista ja palvelupolkujen analysointia, jotta voimme suunnitella palveluita, jotka vastaavat näitä tarpeita. Haluamme auttaa sinua luomaan unohtumattomia kokemuksia jokaiselle matkailijalle.

Samalla panostamme prosessien virtaviivaistamiseen ja parantamiseen. Teemme yhteistyötä kanssasi tunnistaaksemme mahdolliset pullonkaulat ja tehottomuudet palveluiden tarjoamisessa. Tavoitteenamme on luoda sujuvia ja tehokkaita prosesseja, jotka optimoivat resurssien käytön, kustannukset ja parantavat asiakaskokemusta.

Palvelumuotoilun avulla pystymme kehittämään innovatiivisia ja houkuttelevia palveluita niin matkailun kuin liikennepalveluiden asiakkaille. Hyödynnämme erilaisia luovia työkaluja ja menetelmiä, jotta voimme suunnitella ainutlaatuisia elämyksiä matkailijoille. Näin voit erottua kilpailijoista ja houkutella uusia asiakkaita.

Yhdistämällä nämä lähestymistavat autamme sinua luomaan kilpailuetua liiketoiminnassa, ja saavuttamaan:

 • Korkeamman asiakastyytyväisyys ja -sitoutuminen
 • Tehokkaammat ja sujuvammat prosessit palveluiden tarjoamisessa
 • Vahvistamaan kilpailuetua ainutlaatuisilla ja houkuttelevilla matkakokemuksilla

Alueellisen matkailun saavutettavuuden kehittäminen lento-, laiva- ja maaliikenteessä

Alueellista saavutettavuutta voidaan parantaa ja kehittää eri liikennemuodoissa, kuten lento-, laiva- ja maaliikenteessä. Tavoitteenamme on tehdä matkustamisesta vaivatonta ja nautinnollista kaikille matkailijoille. 

Matkailun saavutettavuuden kannalta kehittämiseen liittyy myös alueen matkailijoille tarjoamat palvelut aina majoituksesta ohjelmapalveluihin. Saavutettavuuden kehittämisessä tarkastelemme alueen nykyistä liikenne- ja matkailuinfrastruktuuria ja tunnistamme mahdolliset pullonkaulat ja kehittämiskohteet. Tämän jälkeen lähdemme yhdessä etsimään potentiaalisia uusia yhteyksiä, sekä rakentamaan business casea kotimaisten ja ulkomaisten liikenneyhtiöiden ja matkanjärjestäjien houkuttelemiseksi. 

Alueellisen saavutettavuuden kehittäminen tarjoaa seuraavia etuja matkailualueelle:

 • Parannettu matkustajakokemus: Sujuvammat ja monipuolisemmat liikenneyhteydet tekevät matkustamisesta miellyttävämpää ja helpompaa matkailijoille.
 • Kasvanut matkailijamäärä: Parannettu saavutettavuus houkuttelee enemmän matkailijoita alueelle, mikä edistää paikallisen matkailuelinkeinon kasvua.
 • Alueen vetovoiman lisääntyminen: Hyvä saavutettavuus tekee alueesta houkuttelevamman matkailukohteen, mikä lisää alueen tunnettuutta ja vetovoimaa.

Lue lisää esimerkkejä kehittämismahdollisuuksista yrityksemme tarjoamien Visit Finland Akatemia –valmennuspakettien kautta. 

Matkailun uusien ja olemassa olevien tuotteiden kehittäminen

Matkailun uusien ja olemassa olevien tuotteiden kehittäminen on keskeinen osa matkailualan yritysten menestystä ja kilpailukyvyn ylläpitämistä. Tarjoamme palvelua, joka auttaa matkailu- ja liikennealan yrityksiä kehittämään innovatiivisia ja houkuttelevia tuotteita ja lisäpalveluita vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja odotuksiin.

Palvelumme sisältää seuraavat vaiheet:

 1. Asiakastarpeiden analysointi: Ymmärrämme kohdeasiakkaiden tarpeet, mieltymykset ja odotukset matkailukokemuksista. Tämä sisältää kohderyhmäanalyysin, markkinatutkimuksen ja asiakaspalautteiden analysoinnin.
 2. Ideointi ja konseptointi: Yhteistyössä kanssasi kehitämme uusia matkailutuotteita tai päivitämme olemassa olevia tuotteita vastaamaan tunnistettuja tarpeita ja trendejä. Ideointivaihe sisältää tuotekehitystyöpajoja, luovia istuntoja ja konseptien suunnittelua.
 3. Tuotekehitys ja testaus: Kehitämme tuotteita prototyyppien ja kokeilujen avulla varmistaaksemme niiden toimivuuden ja houkuttelevuuden. Testaamme tuotteita kohderyhmän kanssa saadaksemme arvokasta palautetta ja teemme tarvittavia muutoksia ja parannuksia.
 4. Markkinoille tuominen ja markkinointi: Avustamme tuotteiden lanseerauksessa ja markkinoinnissa. Luomme markkinointistrategioita, sisältöä ja kampanjoita tuotteiden esittelyä varten ja tuemme niiden markkinointia eri kanavissa.
 5. Seuranta ja arviointi: Seuraamme tuotteiden suorituskykyä ja asiakaspalautetta jatkuvasti ja teemme tarvittavia muutoksia ja päivityksiä varmistaaksemme niiden pitkäaikaisen menestyksen.

Matkailun uusien ja olemassa olevien tuotteiden kehittäminen auttaa yrityksiä erottumaan kilpailijoistaan, houkuttelemaan uusia asiakkaita, lisäämään asiakastyytyväisyyttä ja kasvattamaan tulosta.Digitaalisten vaihtoehtojen kartoittaminen liiketoiminnan tueksi

Erilaisilla digitaalisilla ratkaisuilla voit kehittää oman yrityksen toimintaa sujuvammaksi, kustannustehokkaammaksi ja asiakasystävällisemmäksi. Matkailun- ja liikennepalveluiden osalta maailmalla on paljon erilaisia vaihtoehtoja ja palveluntarjoajia saatavilla. Palvelun tavoite on auttaa organisaatioita löytämään ja arvioimaan näistä sopivimmat vaihtoehdot, jotka voivat tukea liiketoimintastrategiaa ja tavoitteita. Tämä sisältää muun muassa seuraavat vaiheet:

 1. Tarpeiden kartoitus: Ymmärrämme organisaatiosi tarpeet, tavoitteet ja haasteet. Keskustelemme nykyisistä prosesseista, asiakaskokemuksesta ja liiketoiminnan painopistealueista.
 2. Digitaalisten ratkaisujen kartoitus: Teemme katsauksen markkinoilla saatavilla oleviin digitaalisiin ratkaisuihin, kuten ohjelmistoihin, sovelluksiin ja alustoihin. Analysoimme niiden ominaisuuksia, kustannuksia ja soveltuvuutta organisaatiosi tarpeisiin.
 3. Arviointi ja suositukset: Arvioimme eri vaihtoehtojen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja riskejä suhteessa organisaatiosi tavoitteisiin. Laadimme kattavan raportin tai suosituksen, joka sisältää parhaat vaihtoehdot ja suositellut toimenpiteet.
 4. Toteutus- ja integrointisuunnitelma: Mikäli päätätte siirtyä digitaalisten ratkaisujen toteutusvaiheeseen, autamme teitä luomaan selkeän suunnitelman toteutuksesta ja integroinnista organisaation nykyisiin järjestelmiin ja prosesseihin.

 

Palvelumme tarjoaa useita etuja organisaatiollesi:

 • Tehokkuuden parantaminen: Oikean digitaalisen ratkaisun valinta voi tehostaa prosesseja ja säästää aikaa ja resursseja.
 • Asiakaskokemuksen parantaminen: Laadukkaat digitaaliset ratkaisut voivat parantaa asiakaskokemusta ja lisätä asiakastyytyväisyyttä.
 • Kilpailuedun vahvistaminen: Hyödyntämällä uusimpia digitaalisia työkaluja ja teknologioita voitte erottua kilpailijoistanne markkinoilla.
 • Uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen: Digitaaliset ratkaisut voivat auttaa luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja laajentamaan toiminta-aluetta.

Matkailupalveluiden mystery shopping –tutkimukset ja raportointi

Matkailupalveluiden mystery shopping -tutkimukset tarjoavat arvokasta tietoa ja näkemystä siitä, miten matkailualan yritykset todella suoriutuvat asiakaspalvelussaan ja -kokemuksessaan. Tämä palvelu tarjoaa syvällisen ymmärryksen siitä, miten asiakkaat kokevat matkailupalvelut ja miten ne voivat parantaa kokonaisvaltaista asiakaskokemusta.

Mystery shopping -tutkimukset suoritetaan ennalta ilmoittamatta. Tämä mahdollistaa rehellisen ja objektiivisen arvioinnin, joka perustuu todellisiin kokemuksiin. Tutkimukset voivat kattaa erilaisia matkailupalveluita, kuten liikennepalvelut, hotellit, ravintolat, matkatoimistot, retkipalvelut ja nähtävyydet.

Palveluumme sisältyy:

 1. Kattava tutkimussuunnitelma: Laadimme yhdessä kanssasi tarkat kriteerit ja odotukset, joiden perusteella mystery shopping -tutkimukset suoritetaan.
 2. Salaiset asiakaskäynnit: Koulutetut ja ammattitaitoiset mystery shopperit vierailevat kohteissasi ja arvioivat palveluita, asiakaspalvelua, puhtautta, ystävällisyyttä ja muita avainnäkökohtia.
 3. Kattava raportointi: Raportoimme tarkasti ja objektiivisesti mystery shopping -tutkimusten tuloksista. Raportit sisältävät yksityiskohtaisia havaintoja, vahvuuksia, kehityskohteita ja käytännön suosituksia.
 4. Konsultointi ja seuranta: Tarjoamme tukea ja neuvontaa raporttien tulosten perusteella sekä seuraamme kehitystä ja edistymistä ajan myötä.

Matkailupalveluiden mystery shopping -tutkimukset ja raportointi auttavat sinua tunnistamaan vahvuudet, löytämään kehityskohteet ja parantamaan asiakaskokemustasi. 
Ota yhteyttä

Kartoitetaan yhdessä tarpeet ja muokataan yhdessä tarvittava palvelukokonaisuus.